Witamy

Fundacja Komandor

Działalność Fundacji

Działalność Fundacji Komandor możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są działania skupione wokół edukacji przedsiębiorczości. Mają one wyraz w następujących projektach:
Akademia Przedsiębiorczości
Jest to autorski program edukacyjny Fundacji Komandor, który promuje aktywność, kreatywność i przedsiębiorczość wśród młodzieży, przede wszystkim gimnazjalnej, poprzez stworzenie i prowadzenie wirtualnej firmy. Dzięki formule programu uczniowie muszą podejmować decyzje identyczne z decyzjami podejmowanymi przez realne firmy podczas codziennej ich działalności. W ten sposób nauka odbywa się w formie praktyki.
Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na tej stronie.

Konkurs Wiedzy Gospodarczej
Jest corocznym ogólnopolskim konkursem z zakresu wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości. Projekt ten jest skierowany przede wszystkim do uczestników Akademii Przedsiębiorczości, jednak w niedalekiej przyszłości planujemy zmienić formułę konkursu w ten sposób, aby mogli w nim brać udział wszyscy chętni.


Drugą grupą działań, które Fundacja Komandor prowadzi, są projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Projekty te mają na celu rozwój umiejętności zarówno personalnych jak i edukacyjnych młodych ludzi.
Wśród tych projektów są:

Program „Reading Companion” autorstwa IBM i realizowany we współpracy z IBM Polska Sp. z o.o.
Celem tego programu jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim osób rozpoczynających i kontynuujących naukę tego języka.

Działania w ramach programu „Młodzież w działaniu”
Fundacja Komandor wpiera młodzież i pomaga jej w realizacji przedsięwzięć w ramach „Młodzieży w działaniu”. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzyć działania związane z tym programem.

Sprawozdania z działalności

W Fundacji Komandor dbamy o dobry przepływ informacji, a rzetelność i przejrzystość działań są dla nas bardzo ważne. Dlatego też poniżej znajdziecie Państwo odnośniki do sprawozdań przygotowanych przez Fundację Komandor.

Projekty finansowane przez Unię Europejską

Informujemy, że Fundacja Komandor uczestniczy (jako partner) w realizacji projektu "Akademia Przedsiębiorczości - równe szanse - lepszy start I". Głównym beneficjentem w projekcie jest Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim oraz Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim. Projekt realizowany jest od 1.08.2009 do 31.07.2010 w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim.

Projekt "Akademia Przedsiębiorczości - równe szanse - lepszy start I" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.5 - Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu. Społecznego.


Programy Fundacji

Akademia Przedsiębiorczości (d. Pakiet Wrześniowy)

Pakiet Wrześniowy to program bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla gimnazjalistów. Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

W czasie zajęć młodzież uzyskuje niezbędne informacje dotyczące mechanizmów działania wolnego rynku i stosuje je w praktyce, poznaje zagadnienia ekonomiczne, sposoby i metody prowadzenia działalności gospodarczej.
więcej informacji

Aktualności | O fundacji | Materiały edukacyjne | Dołącz do nas | My w mediach | Wesprzyj nas | Darczyńcy | Fundator
© 2000-2008 - Fundacja Komandor: